Ofte stillede spørgsmål

Sydhavstri er arrangeret af Guldborgsund Thriathlonklub – Du kan læse mere om klubben på dette link

Stævnet har også en Facebook side som du finder her

Regler for stævnet:

Afvikling af stævnet
1. Tiden tæller fra første diciplins påbegyndelse til sidste diciplins afslutning. Tiden starter og slutter, når tidstagningsmåtterne passeres
2. Ruterne er tydeligt opmærket og/eller udstyret med vejvisere
3. Målstregen er tydeligt markeret
4. Svømningen startes i heats med ca. 20 min mellemrum, startende med deltagere på lang distance først.
5. Alle deltagere skal indfinde sig i startboxen senest 10 min før deres heat starter
6. Evt. eftertilmeldte deltagere starter i sidste start heat
7. Deltagere er selv ansvarlige for at tælle baner/meter
8. Efter endt svømning vil der være hjælpere ved bassinet, der kan hjælpe ved opstigning
9. Evt. svømmetøj, briller og lign. skal efterlades i skifteposen på den anviste plads i skiftezonen. Efterladte ejendele vil blive kasseret
10. Cykelhjelmen skal fastspændes, før cyklen må tages fra stativet
11. Cykling må først påbegyndes, når den tydeligt markeret linie er passeret
12. På cykelruten skal der holdes til højre, således at hurtigere deltagere har mulighed for at overhale
13. Cykelruten køres hhv 1 eller 2 omgange. Deltagere er selv ansvarlige for at tælle omgange
14. Efter endt cykling skal deltageren stige af cyklen, før den tydeligt markerede linie til skiftezonen passeres
15. Cykelhjelmen må først spændes op når cyklen igen står i stativet
16. Hjelm, briller, cykelsko mm skal placeres på/ved cyklen – evt. i skifteposen
Efterladte ejendele vil blive kasseret
17. På løberuten skal der holdes til højre, således at hurtigere deltagere har mulighed for at overhale
18. Ruten løbes i gennen hhv 1 eller 2 gange. Deltagere er selv ansvarlige for at tælle omgange
19. Efter endt løbetur løbes direkte i mål og tidstagningsmåtte passeres
20. I målområdet vil der være forplejning (vand, saftevand, frugt mm)

1. Deltagernes ansvar

Hver enkelt deltager er forpligtet til at…

1) melde sig ved registreringen inden start
2) være ansvarlig for egen og andres sikkerhed
3) deltage for egen risiko og regning, såvel fysisk, psykisk som materielt
4) eget udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende udstyrsbekendtgørelse for cykler (www.cyklistforbundet.dk)
5) overholde alle færdselsregler og alle anvisninger fra arrangøren og officielle hjælpere

2. Deltagernes opførsel

Hver enkelt deltager er forpligtet til at…
1) Udvise god sportslig optræden
2) Behandle andre deltagere, officielle hjælpere og tilskuere med respekt og venlighed
3) Undgå anstødeligt og fornærmende sprog
3. Doping
Enhver brug af doping i forbindelse med stævnet er ikke tilladt.

Generelle regler
1. Udover deltagerne har kun officielle hjælpere adgang til start- og målområde samt skiftezonen.
2. Under konkurrencen skal deltagerne...
 1) følge den officielle rute.
 2) anvende det udleverede deltagernummer
3. Under konkurrencen må deltagerne ikke...
 1) blokere eller forstyrre andre deltageres færden
 2) bevidst efterlade genstande på ruten (dæk, flasker mm)
4. Udgår en deltager skal...
 1) nummer tages af
 2) meddeles en official
 3) chippen skal afleveres til arrangøren
5. Udstyr
 Alle deltagere skal...
 1) bære chip og startnummer under hele konkurrencen (ingen nummer under svømningen)
 2) som minimum bære ugennemsigtig badebeklædning – for mænd badebukser og for kvinder hel- eller todelt badedragt. Våddragter og lign. er tilladt at anvende ved svømning
 3) bære en godkendt cykelhjelm
 4) køre på en sikkerhedsmæssig godkendt cykel
 5) det er ikke tilladt at benytte elektronisk udstyr på cykel- og løberutenruten (fx mp3, mobiltlf. eller lign)
Svømning                                                                                                                                                                   1. For svømning i bassin gælder følgende regler...
 1) enhver svømmestil er tilladt (banefordeling bliver oplyst inden start)
 2) start foregår i bassinet – udspring er ikke tilladt, der må ikke løbes i hallen
 3) eneste tilladte hjælpemidler er svømmebriller, ørepropper, næseklemmer og evt. våddragt
 4) der skal holdes til højre når det svømmes, så andre deltagere har mulighed for at overhale
Cykling
 1. For cykling gælder følgende regler...
 1) de almindelige færdselsregler skal overholdes
 2) ved overhalinger skal deltageren sørges for tilstrækkelig plads, førend disse foretages
 3) det er ikke tilladt at tilbagelægge dele af ruten uden cykel
 4) brug af cykelhjelm er obligatorisk og den skal være spændt, fra tidspunktet før cyklen fjernes fra stativet til cyklen igen er placeret i stativet efter cyklingen.
 Det er ikke muligt at deltage uden godkendt hjelm!
 5) Startnummer bæres synligt på ryggen
Løb
 1. For løb gælder følgende regler...
 1) Det er tilladt at løbe eller gå (ikke kravle)
 2) Startnummer bæres synligt foran på kroppen, således at det tydeligt ses
Skiftezone
 1. For skiftezonen gælder følgende regler...
 1) der må ikke cykles i skiftezonen
 2) kun deltagere og officielle hjælpere må befinde sig i skiftezonen
 3) det er ikke tilladt forsætligt at berøre andre deltageres udstyr
 4) affald og lign. skal henkastes i de opsatte skraldespande
 5) kun nødvendigt udstyr for konkurrencen må befinde sig i skiftezonen
 6) Deltagere er selv ansvarlige for at placere skiftepose (svøm -> cykling) korrekt på den anviste plads
Diskvalifikation mm
 1. Manglende efterlevelse af konkurrencereglerne medfører, at deltageren får en advarsel af en officiel hjælper eller af løbsarrangøren. Gentagne overtrædelser medfører bortvisning fra løbet
 2. Overtrædelser af grov karaktér, vil medføre at deltageren bliver udtaget af løbet straks.
 Med grov karaktér menes:
 - anvendelse af fornærmende sprog eller optræden overfor officiel hjælper, deltager eller tilskuer
 - blokering eller hindring af anden deltagers fremadrettet bevægelse
 - overtrædelse af færdselsregler
 - nægte at adlyde henstillinger eller påbud fra officiel hjælper eller arrangører
 3. Ved diskvalifikation refunderes tilmeldingsgebyr ikke